Perustaisinko verkkokaupan?

Nykyään kenen tahansa on helppo myydä netissä melkein mitä tahansa. Jopa pientuottajalla on oivat mahdollisuudet perustaa verkkokauppa ja myydä itse tuotteensa suoraan asikakkaalle ilman välikäsiä internetin välityksellä. Verkkokaupan perustaminen ei kuitenkaan käy ihan käden käänteessä, eikä sitä ihan ilmaiseksikaan saa. Perehdymme siis hieman verkkokaupan perustamisen perusasioihin, kuten hintaan ja verkkokaupan hankkimiseen yleisesti. Verkkokauppa on kuitenkin investointi, jonka avulla parannetaan yrityksen myyntikanavia, ja alennetaan myynnin aiheuttamia kuluja.

Verkkokaupassa voi myydä perinteisten fyysisten tuotteiden lisäksi myös sähköisiä tuotteita (esimerkiksi e-kirjat tai omaa musiikkia) tai palvelutuotteita (vaikkapa leipomon lahjakortteja tai kanta-asiakaskortteja), joten verkkokauppaa voi hyödyntää monenlaisten asioiden myynnissä. Oman yritystoiminnan kohdalla on hyvä selvittää olisiko markkinoilla kysyntää verkkomyyntikonseptille. Tapoja on useita, mutta kannattaa muistaa että markkinat määräävät mitä kannattaa myydä ja missä.

Verkkokaupan perustaminen tuo säästöjä ja parantaa myyntiä
Verkkokauppa on hinnaltaan edullinen myyntimuoto

Verkkokaupparatkaisuja on monenlaisia, mutta kuinka löytää se sopivin ratkaisu omaan käyttötarkoitukseen. Huolellisesti ja räätälöidysti toteutettu nettikauppa on aina sopivin ratkaisu, mutta ei välttämättä edullisin. Ensin täytyy siis hieman harkita mitkä ovat oman verkkokaupan tuomat mahdollisuudet ja hyödyt verrattuna kuluihin. Ammattimainen ja laadukas verkkokauppa tuo myös yritykselle parempaa yritysilmettä ja herättää asiakkaissa luottamusta, josta on lähes poikkeuksetta hyötyä pitkällä aikavälillä. Pelkkä verkkokauppa ei aina välttämättä riitä löytämään asiakkaita, vaan tärkeässä osassa on myös nettikaupan markkinointi.

Verkkokaupan budjetointi alkaa selvittämällä millaisia myyntietuja nettikaupalla voidaan saavuttaa. Tähän vaikuttaa myytävien tuotteiden lisäksi markkinatilanne, josta on hyvä tehdä kattavampi selvitys ennen verkkokaupan toteuttamista. Verkkokaupan perustaminen hinta on aina suhteellinen asia, ja riippuu pitkälti sen tuomista hyödyistä yrityksen toimintaan. Laadukas verkkokauppa voidaan kuitenkin rakentaa melko kustannustehokkaasti, joten useimmissa tapauksissa se on kartoittamisen arvoinen asia. Sopivan tekijän löytämällä huolellisesti toteutetun verkkokaupan perusominaisuuksilla voi näin päivinä saada noin tuhannesta eurosta ylös päin, tai vastaavasti sopimustyyppisen nettikaupan voi saada muutaman kymmenen euron kuukausimaksulla.

Nettikaupan suunnittelussa on kannattaa edetä askel askeleelta, jotta turhilta huolimattomuuksilta vältytään. Näin säästyy sekä hermoja että muita arvokkaita resursseja esimerkiksi verkkokaupan markkinointiin. Usein kuvitellaan että verkkokauppa itsessään riittää, mutta täytyy muistaa että asiakkaiden on löydettävä kauppa sekä innostuttava ostoksille.