Millaiset verkkosivut yrityksen tarpeisiin

Kotisivut ovat nykyään usein yrityksen ensisijainen kosketuspinta asiakkaisiin – tieto haetaan netistä ja palveluiden etsiminen ja vertailu on helpompaa kuin koskaan. Kuinka yrityksen kannattaa nykyään lähestyä kotisivuasiaa, ja mitä tulee ottaa huomioon yrityksen kotisivuja suunniteltaessa? Onko nettisivut pakko olla, ja tuoko ne automaattisesti uusia asiakkaita? Mitä nettisivuista kannattaa maksaa?

Kotisivut ovat yrityksen osa yrityksen imagoa, ja luovat mielikuvan yrityksestä asiakkaiden mielissä. Näin ollen jokaisen yrityksen tulisi panostaa toimiviin ja ammatimaisen kuvan antaviin kotisivuihin parhaan edustavuuden varmistamiseksi. Usein ajatellaan että kotisivut ovat kalliita, mutta kun muistetaan että ne vaikuttavat merkittävästi asiakkaan palvelukokemukseen ja ostopäätökseen, sijoitus voi olla hyvinkin kannattava. Nettisivujen tulisi siis ensisijaisesti olla sijoitus eikä kulu. Kuinka tähän sitten päästään, niin että nettisivut tuo tuloksia?

Yrityskotisivut löytyy helposti netistä
Yritys löytyy nykyään netistä – kotisivujen kautta.

Yrityksen kotisivujen suunnittelu alkaa tarvekartoituksella, sekä ymmärtämällä selkeästi mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa, eli niille määritellään konkreettiset tavoitteet. Olipa se sitten asiakkaan yhteydenotto tai mitä muuta tahansa. Näin on helpompi toteuttaa sivusto tuomaan tuloksia, kun päämäärät on selkeästi ymmärretty ja selkeästi sekä yrityksen että nettisivujen tekijän tietoisuudessa. Lisäksi voidaan paremmin määritellä millaisella kotisivutoteutuksella lähteä liikkeelle, ja päästään myös paremmin käsiksi toteutuksen budjettiin. Luonnollisesti kovemmat tavoitteet tarkoittaa suurempaa hintalappua. Nettisivut yritykselle vaihteleekin hinnaltaan satasista tuhansiin euroihin, joten ei ihme että aihe herättää tunteita. On kuitenkin hyvä kartoittaa millaista etua yritystoiminnalle saavutetaan onnistuneella nettisivuprojektilla, sillä kotisivut ovat nykyään yksi ensisijaisista markkinointitavoista, ollen samalla peruspilari yrityksen imagolle. Halvimpaan nettisivutoteutukseen sortuminen tapahtuu helposti, mutta kannattaa pitää pää kylmänä ja miettiä tarkkaan mitä nettisivuiltaan haluaa.

Kotisivujen ylläpito on lisäksi yksi näkökohta, joka tulisi ottaa huomioon. Yrityksen nettisivut saattaa helposti jäädä hoitamatta, sivuja ei pidetä ajan tasalla, eikä niillä julkaista ajankohtaisia tietoja tai muutoksia yrityksessä, ja näin ollen ne menettävät tehoaan. Hyvin ylläpidetyt ja päivitetyt kotisivut antavat asiallisen kuvan yrityksestä, sekä viestii aktiivisesta toiminnasta, joten asiakkaiden luottamuksen herättämiseen kotisivujen tuoreena pitäminen on ensiarvoisen tärkeää! Kannattaa siis järjestää helppokäyttöiset kotisivut yritykselle ylläpidolla, jotka toimii ja palvelee asiakasta. Hyvin hoidettuna nettisivut säilyttävät arvonsa, sekä aktiivisesti tiedottamalla kotisivuilla ajankohtaisista asioista antaa luotettavan kuvan. Jos yrityksestä ei löydy asiansa osaavaa henkilöä huolehtimaan kotisivuilta, on varteenotettavaa hankkia ulkopuolista apua, ettei koko sijoitus mene ihan harakoille.

Kotisivujen hyöty on kyseenalainen, jos ne on hutiloiden tehty tai niitä ei löydä kukaan. Nettisivuille on siis ensisijaisen tärkeää saada toivottua liikennettä, jotta tulokset olisivat edes mahdollisia. Lisäksi niiden on oltava asiakkaan näkökulmasta palvelevat sekä hyödylliset. Pistämällä perusasiat kuntoon saadaan kasaan kotisivut, jotka palvelevat sekä asiakasta että yritystä tehostaen liiketoimintaa ja tuoden asiakkaille hyvän kokemuksen.