Kotisivujen tärkeys yrityksen markkinoinnissa

Yrityksen markkinointi on mullistunut viime aikoina hurjasti, eikä nykyään enää pärjää puhelinluettelon keltaisten sivujen mainoksella. Digitaalinen markkinointi on tullut internetin käytön yleistyessä hyvin yleiseksi markkinoinnin muodoksi. Tämän etuina ovatkin hyvä tavoitettavuus ja tarkka kohdennettavuus juuri oikeisiin asiakkaisiin. Kuinka sitten aloittaa yrityksen markkinointi? Useimmiten lähes jokaisen yrityksen kannattaa harkita kotisivujen perustamista, mutta panostaen laatuun parantaen näin yrityksen imagoa verkossa – siellä missä asiakkaatkin ovat.

Laadukkaat kotisivut edustavat yritystä
Laadukkailla kotisivuilla tehdään vaikutus asiakkaisiin, sekä pidetään yrityksen julkisivu kunnossa

Nykyään pienelläkin yrityksellä on hyvät ja kustannustehokkaat mahdollisuudet toimivaan markkinointiin, verkossa tietenkin. Yrityksen ensimmäinen askel markkinoinnissa on yleisesti ottaen yrityksen kotisivut, jotka ovat ensisijainen kohtaamispaikka asikkaan ja yrityksen välillä. Kotisivuilla eli verkkosivuilla on muutama eri rooli, riippuen hieman kokoonpanosta ja yrityksen toiminnasta. Verkkosivuilla luodaan yrityksen julkisivu nettiin, eli toisin sanoen sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja mahdollistavat yrityksen esittelyn vierailijoille. Lisäksi kotisivuilla voidaan hoitaa yrityksen asiakaspalvelua tarjoten hyödyllistä tietoa asiakkaalle yrityksen ammattiosaamisen alalta. Lisäksi nettisivut toimivat yhteydenottokanavana asiakkaalle.

Laadukkaat kotisivut yritykselle ovat ensisijaisen tärkeät kun puhutaan netti-imagosta. Halvan näköiset ja epämääräisesti toimivat verkkosivut antavat yrityksestä epäilemättä kuvan, joka ei välttämättä ole juuri sitä miltä yritys haluaa näyttää ulospäin. Mutta ensivaikutelman tekemiseen on vain yksi mahdollisuus, ja nykyään se tapahtuu usein verkossa. Julkisivu on siis syytä pitää kunnossa laadukkailla ja ammattimaisilla kotisivuilla, jotka on pidetty ajan tasalla. On myös tärkeää että yrityksen kotisivut ovat responsiiviset, toimien myös mobiililaitteilla – joilla surffaillaan nykyään jo enemmän kuin tietokoneilla. Yleensä kotisivut tulevat tiensä päähän muutamassa vuodessa, joten sijoituksena hyvä peruskaava on laskea kotisivuille kolmen vuoden elinikä.

Ennen digitaalisen markkinoinnin aloittamista on hyvä tehdä hieman taustatyötä, ja selvittää ketkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat. Kun ymmärretään heidän käyttäytymistään, on helpompi tavoittaa heidät, sekä kohdentaa yrityksen viesti kohdeasiakkaille sopivaan muotoon. Kotisivujen lisäksi hyviä markkinointikanavia voi myös olla sosiaalinen media, riippuen suuresti asiakaskunnasta. Mutta lähes poikkeuksetta yritys tarvitsee kotisivut, sellaiset jotka palvelevat sekä yritystä että asiakasta, ollen edustavat ja laatua huokuvat.

Yleisesti ottaen kuvitellaan että verkkomarkkinointi on lähes ilmaista, mutta näin asia ei ole. Huolellisesti ja oikein toteutettuna hintalappuun aina hieman kertyy numeroita, mutta kustannustehokasta netissä markkinointi silti on. Kotisivuja etsiessä ei kannata bongailla niitä halvimpia, vaan ensin on ymmärrettävä miettiä mitä niillä verkkosivuilla halutaan saavuttaa, sekä mitä niiden halutaan viestivän yrityksestä. Usein arvokkaampi kotisivutoteutus on parempi, mutta sen mukaan laskettuna että se on hyvä sijoitus yritykselle ja parantaa menestymisen mahdollisuuksia.