Pienen yrityksen kotisivumarkkinointi

Markkinoinnin maailma on avautunut viime vuosina internetin käytön laajentuessa ja nettisivujen tullessa edullisemmaksi ja toimivammaksi tavaksi toteuttaa markkinointia. Nyt pieni yritys voi paikallislehtimainonnan sijaan keskittää voimansa kotisivuihin, jotka palvelevat laajemmin tarjoten enemmän potentiaalia asiakkaiden tavoittamiseen sekä yrityksen esittelemiseen. Puhelinluettelomainoksiin ja lehtimainoksiin verraten nettimainonnassa vain taivas on rajana!

Pienikin yritys voi mainostaa netissä kustannustehokkasti – kotisivujen ollessa ensimmäinen askel

Nykyään kotisivut on mahdollista jopa tehdä itse, ainakin osalle yrittäjistä tämä on mahdollinen tapa aloittaa markkinoiden valloitus netin kautta. Usein kuitenkin onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan osaavaa apua, varsinkin jos kotisivuilla tavoitellaan jotain suurempaa, sekä yrityksen suunnitelmat tähtäävät kasvuun ja ammattimaiseen yritystoimintaan nauttien laadukkaasta yrityskuvasta. Tärkeintä ennen kotisivujen toteutusta on miettiä nettisivuille tavoitteet, joiden mukaan suunnitelmaa lähdetään viemään eteen päin. Näin päästään tekijän kanssa selkeään yhteisymmärrykseen projektin läpiviemisestä, sekä turhalta edestakaiselta työltä vältytään.

Jos yrityksellä on alusta asti tavoitteina luoda ammattimainen ja luotettava kuva asiakkaiden silmissä, kotisivujen toteutus on hyvä ottaa tosissaan. Usein onkin parempi keskittyä omaan osaamiseen, ja hankkia ammattiapua nettisivujen suunnitteluun ja tekoon. Helpot kotisivut pienelle yritykselle tekee yrittäjän elämästä helpompaa, eikä ajatuksia tarvitse tuhlata sellaiseen, joka ei ole tarpeen. Samoin kotisivujen ylläpito on mahdollista jättää kotisivujen tekijän käsiin, varsinkin jos itseltä ei löydy vaadittavaa osaamista ja kiinnostusta kotisivuista huolehtimiseen. Nykyään mainittava osa kotisivuista toteutetaan WordPressillä, joka tuo omat etunsa. Kotisivut on suositeltava pitää ajan tasalla, antaen yrityksestä aktiivisen ja asiansa hoitavan kuvan.

Pienen yrityksen kotisivubudjetti on usein ymmärrettävästi alhaisempi, mutta nykyään kotisivutoteutukset ei enää maksa maltaita. Toimivia ja laadukkaita kotisivupalveluja on tarjolla runsain mitoin, ja tehokas markkinoiden kartoitus tuo usein tulosta. Pienen yrityksen kannattaakin kohdistaa katseet pienempiin toimijoihin, ja tutustumalla tekijään sekä työnäytteisiin käy ilmi mitä on kyseiseltä tekijältä luvassa. Kotisivuihin on hyvä varata budjettia muutamasta satasesta eteen päin, riippuen toteutuksen laajuudesta. Hinta voi hypähtää helpostikin nelinumeroisiin lukuihin, sillä suunnitelmallinen ja huolellinen työ maksaa. Pidä kuitenkin huoli että saat tarvitsemasi kotisivut tuomaan toivottuja tuloksia, jotta ne maksavat itsensä takaisin.

Kotisivutoteutukseen liittyy vahvasti kotisivujen sisältö, joka onkin pääasia ja runko nettisivuille. Ei ole yhdentekevää mitä kotisivuille kirjoitetaan, vaan asiakkaiden vakuuttamiseen on näytettävä ammattimaiselta myös sisällöllisesti. Useimmin paras tapa onkin jättää myös sisällön toteutus ammattilaisten käsiin, jotta saadaan edustava ja asiapitoinen paketti aikaiseksi myymään pienen yrityksen palveluja ja tuotteita ammattimaisesti.

Millaiset verkkosivut yrityksen tarpeisiin

Kotisivut ovat nykyään usein yrityksen ensisijainen kosketuspinta asiakkaisiin – tieto haetaan netistä ja palveluiden etsiminen ja vertailu on helpompaa kuin koskaan. Kuinka yrityksen kannattaa nykyään lähestyä kotisivuasiaa, ja mitä tulee ottaa huomioon yrityksen kotisivuja suunniteltaessa? Onko nettisivut pakko olla, ja tuoko ne automaattisesti uusia asiakkaita? Mitä nettisivuista kannattaa maksaa?

Kotisivut ovat yrityksen osa yrityksen imagoa, ja luovat mielikuvan yrityksestä asiakkaiden mielissä. Näin ollen jokaisen yrityksen tulisi panostaa toimiviin ja ammatimaisen kuvan antaviin kotisivuihin parhaan edustavuuden varmistamiseksi. Usein ajatellaan että kotisivut ovat kalliita, mutta kun muistetaan että ne vaikuttavat merkittävästi asiakkaan palvelukokemukseen ja ostopäätökseen, sijoitus voi olla hyvinkin kannattava. Nettisivujen tulisi siis ensisijaisesti olla sijoitus eikä kulu. Kuinka tähän sitten päästään, niin että nettisivut tuo tuloksia?

Yrityskotisivut löytyy helposti netistä
Yritys löytyy nykyään netistä – kotisivujen kautta.

Yrityksen kotisivujen suunnittelu alkaa tarvekartoituksella, sekä ymmärtämällä selkeästi mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa, eli niille määritellään konkreettiset tavoitteet. Olipa se sitten asiakkaan yhteydenotto tai mitä muuta tahansa. Näin on helpompi toteuttaa sivusto tuomaan tuloksia, kun päämäärät on selkeästi ymmärretty ja selkeästi sekä yrityksen että nettisivujen tekijän tietoisuudessa. Lisäksi voidaan paremmin määritellä millaisella kotisivutoteutuksella lähteä liikkeelle, ja päästään myös paremmin käsiksi toteutuksen budjettiin. Luonnollisesti kovemmat tavoitteet tarkoittaa suurempaa hintalappua. Nettisivut yritykselle vaihteleekin hinnaltaan satasista tuhansiin euroihin, joten ei ihme että aihe herättää tunteita. On kuitenkin hyvä kartoittaa millaista etua yritystoiminnalle saavutetaan onnistuneella nettisivuprojektilla, sillä kotisivut ovat nykyään yksi ensisijaisista markkinointitavoista, ollen samalla peruspilari yrityksen imagolle. Halvimpaan nettisivutoteutukseen sortuminen tapahtuu helposti, mutta kannattaa pitää pää kylmänä ja miettiä tarkkaan mitä nettisivuiltaan haluaa.

Kotisivujen ylläpito on lisäksi yksi näkökohta, joka tulisi ottaa huomioon. Yrityksen nettisivut saattaa helposti jäädä hoitamatta, sivuja ei pidetä ajan tasalla, eikä niillä julkaista ajankohtaisia tietoja tai muutoksia yrityksessä, ja näin ollen ne menettävät tehoaan. Hyvin ylläpidetyt ja päivitetyt kotisivut antavat asiallisen kuvan yrityksestä, sekä viestii aktiivisesta toiminnasta, joten asiakkaiden luottamuksen herättämiseen kotisivujen tuoreena pitäminen on ensiarvoisen tärkeää! Kannattaa siis järjestää helppokäyttöiset kotisivut yritykselle ylläpidolla, jotka toimii ja palvelee asiakasta. Hyvin hoidettuna nettisivut säilyttävät arvonsa, sekä aktiivisesti tiedottamalla kotisivuilla ajankohtaisista asioista antaa luotettavan kuvan. Jos yrityksestä ei löydy asiansa osaavaa henkilöä huolehtimaan kotisivuilta, on varteenotettavaa hankkia ulkopuolista apua, ettei koko sijoitus mene ihan harakoille.

Kotisivujen hyöty on kyseenalainen, jos ne on hutiloiden tehty tai niitä ei löydä kukaan. Nettisivuille on siis ensisijaisen tärkeää saada toivottua liikennettä, jotta tulokset olisivat edes mahdollisia. Lisäksi niiden on oltava asiakkaan näkökulmasta palvelevat sekä hyödylliset. Pistämällä perusasiat kuntoon saadaan kasaan kotisivut, jotka palvelevat sekä asiakasta että yritystä tehostaen liiketoimintaa ja tuoden asiakkaille hyvän kokemuksen.

Kotisivujen tärkeys yrityksen markkinoinnissa

Yrityksen markkinointi on mullistunut viime aikoina hurjasti, eikä nykyään enää pärjää puhelinluettelon keltaisten sivujen mainoksella. Digitaalinen markkinointi on tullut internetin käytön yleistyessä hyvin yleiseksi markkinoinnin muodoksi. Tämän etuina ovatkin hyvä tavoitettavuus ja tarkka kohdennettavuus juuri oikeisiin asiakkaisiin. Kuinka sitten aloittaa yrityksen markkinointi? Useimmiten lähes jokaisen yrityksen kannattaa harkita kotisivujen perustamista, mutta panostaen laatuun parantaen näin yrityksen imagoa verkossa – siellä missä asiakkaatkin ovat.

Laadukkaat kotisivut edustavat yritystä
Laadukkailla kotisivuilla tehdään vaikutus asiakkaisiin, sekä pidetään yrityksen julkisivu kunnossa

Nykyään pienelläkin yrityksellä on hyvät ja kustannustehokkaat mahdollisuudet toimivaan markkinointiin, verkossa tietenkin. Yrityksen ensimmäinen askel markkinoinnissa on yleisesti ottaen yrityksen kotisivut, jotka ovat ensisijainen kohtaamispaikka asikkaan ja yrityksen välillä. Kotisivuilla eli verkkosivuilla on muutama eri rooli, riippuen hieman kokoonpanosta ja yrityksen toiminnasta. Verkkosivuilla luodaan yrityksen julkisivu nettiin, eli toisin sanoen sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja mahdollistavat yrityksen esittelyn vierailijoille. Lisäksi kotisivuilla voidaan hoitaa yrityksen asiakaspalvelua tarjoten hyödyllistä tietoa asiakkaalle yrityksen ammattiosaamisen alalta. Lisäksi nettisivut toimivat yhteydenottokanavana asiakkaalle.

Laadukkaat kotisivut yritykselle ovat ensisijaisen tärkeät kun puhutaan netti-imagosta. Halvan näköiset ja epämääräisesti toimivat verkkosivut antavat yrityksestä epäilemättä kuvan, joka ei välttämättä ole juuri sitä miltä yritys haluaa näyttää ulospäin. Mutta ensivaikutelman tekemiseen on vain yksi mahdollisuus, ja nykyään se tapahtuu usein verkossa. Julkisivu on siis syytä pitää kunnossa laadukkailla ja ammattimaisilla kotisivuilla, jotka on pidetty ajan tasalla. On myös tärkeää että yrityksen kotisivut ovat responsiiviset, toimien myös mobiililaitteilla – joilla surffaillaan nykyään jo enemmän kuin tietokoneilla. Yleensä kotisivut tulevat tiensä päähän muutamassa vuodessa, joten sijoituksena hyvä peruskaava on laskea kotisivuille kolmen vuoden elinikä.

Ennen digitaalisen markkinoinnin aloittamista on hyvä tehdä hieman taustatyötä, ja selvittää ketkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat. Kun ymmärretään heidän käyttäytymistään, on helpompi tavoittaa heidät, sekä kohdentaa yrityksen viesti kohdeasiakkaille sopivaan muotoon. Kotisivujen lisäksi hyviä markkinointikanavia voi myös olla sosiaalinen media, riippuen suuresti asiakaskunnasta. Mutta lähes poikkeuksetta yritys tarvitsee kotisivut, sellaiset jotka palvelevat sekä yritystä että asiakasta, ollen edustavat ja laatua huokuvat.

Yleisesti ottaen kuvitellaan että verkkomarkkinointi on lähes ilmaista, mutta näin asia ei ole. Huolellisesti ja oikein toteutettuna hintalappuun aina hieman kertyy numeroita, mutta kustannustehokasta netissä markkinointi silti on. Kotisivuja etsiessä ei kannata bongailla niitä halvimpia, vaan ensin on ymmärrettävä miettiä mitä niillä verkkosivuilla halutaan saavuttaa, sekä mitä niiden halutaan viestivän yrityksestä. Usein arvokkaampi kotisivutoteutus on parempi, mutta sen mukaan laskettuna että se on hyvä sijoitus yritykselle ja parantaa menestymisen mahdollisuuksia.

Yleisin verkkokauppa-alusta markkinoilla – Woocommerce

Verkkokauppaohjelmistoja on joka lähtöön ja markkinoilta löytyy monta eri tapaa ja tyyliä toteuttaa verkkokauppa. Mutta mikä on se yleisin verkkokauppaohjelmisto, eli verkkokauppa-alustojen markkinaykkönen ja miksi näin on päässyt käymään? Tutustumme tässä artikkelissa aiheeseen WooCommerce, verkkokauppaohjelmistojen markkinajohtaja.

Vastaus edelliseen kysymykseen on siis WooCommerce, ainakin jos on uskominen useimpiin tietolähteisiin verkkokauppojen markkinaosuuksista. WooCommerce on lyhyesti sanottuna paras WordPress verkkokauppalisäosa. WooCommercen kehitys alkoi vuonna 2008, ja nykyään ilmainen lisäosa on ladattu miljoonia kertoja ja on nykyään käytössä lähes kahdessa miljoonassa verkkokaupassa koko internetin laajuudella. Taustalla on nopeasti kasvava vapaan lähdekoodin kehittäjäyhteisö verkkokauppojen osalta, joten kehityksen jatkuvuus on vakaalla pohjalla.

WooCommerce on yleisin verkkokauppaohjelmisto
WooCommerce verkkokaupassa voi myydä melkein mitä tahansa – helposti.

Periaatteessa jokainen voi toteuttaa laadukkaan verkkokaupan ilmaiseksi WordPressin ja WooCommercen avulla, mutta onnistunee vain jos on aikaisempaa kokemusta verkkosivujen rakentelusta ja sisällönhallintajärjestelmien käytöstä. Vaikka omat taidot ei riittäisikään, on kyseinen verkkokaupparatkaisu silti kilpailukykyinen ja varma hankinta ulkopuolisen tekijän toimestakin tehtynä. WooCommerce verkkokauppa on myös helppo käyttää ja hallita, vaikka sitä ei itse pystyisi rakentamaankaan. Käytettävyys on usein yksi tärkeimmistä kriteereistä verkkokauppa-alustan valinnassa.

Mikä WooCommercesta on sitten tehnyt yleisimmän verkkokauppa-alustan? Ensisijainen syy liene julkaisujärjestelmä WordPress, joka on myös maailman ylivoimaisesti käytetyin kotisivujen sisällönhallintajärjestelmä, sekä myöskin vapaan lähdekoodin ohjelmisto ja näin ollen ilmainen käyttää. WordPress hallitsee selkeästi julkaisujärjestelmällä rakennettuja kotisivuja, lähes 60% julkaisujärjestelmällä rakennetuista sivustoista on tehty WordPressillä.

WooCommercen menestys ei ole yksin WordPressin ansiosta, vaan WooCommerce on myös itsessään erittäin onnistunut toteutus. Sen monipuolisuus ja laajennettavuus ovat lähes rajattomia, ja verkkokauppa-alustalle onkin saatavilla yli 300 erilaista lisäosaa laajojen vakiotoimintojen lisäksi. Kun verkkokauppa rakennetaan alusta asti toimivalle alustalle, sitä voidaan tulevaisuudessa muokata ja laajentaa tarpeiden mukaan. Mobiiliystävällisyys on myös yksi WooCommercen vahvuuksia, ostosten tekeminen verkkokaupassa on helppoa ja sujuvaa älypuhelimillakin.

WooCommerce sopii lähes kaikenlaiseen verkkomyyntiin, ja sillä voi vakiotoimintojen avulla myydä fyysisten tuotteiden lisäksi myös palvelutuotteita sekä sähköisiä tuotteita. Vain mielikuvitus on rajana. WooCommercen kaikkia perusominaisuuksia ei saa mahtumaan yhteen artikkeliin, joten tutustu WooCommerce lisäosaan tarkemmin.

Kuinka valita sopiva verkkokauppa-alusta

Verkkokauppaohjelmistojen markkinat ovat laajat, ja vaihtoehtoja on runsain mitoin. Nettikaupan perustaminen voi olla ensikertalaiselle hämmentävä kokemus, kun on aika valita sopiva verkkokauppa-alusta omalle nettikaupalle suuren valikoiman joukosta. Verkkokauppa-alustat jakautuvat pääsääntöisesti kahteen leiriin. Ensimmäinen vaihtoehto on valmisverkkokauppa, jossa luodaan nettikauppa palveluntarjoajan järjestelmällä ja heidän ylläpitämänä. Valmisratkaisun hinnoittelu perustuu normaalisti kuukausimaksuun. Toinen vaihtoehto on toteuttaa verkkokauppa räätälöitynä omiin tarpeisiin ulkopuolisen tekijän toimesta, jos omat taidot ei riitä. Tällainen verkkokaupparatkaisu on kertasuoritteisella hinnalla, ja jota voi ylläpitää itse tai jättää web-suunnittelijan ylläpidettäväksi. Alkukartoitusta helpottaa suuresti pieni selvitys oman verkkokaupan tarpeista, joka selviää löytämällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

Jokaiselle nettikaupalle löytyy paras verkkokauppa-alusta
Nettikauppaa perustaessa on hyvä perehtyä verkkokauppa-alustan valintaan

Verkkokaupan tuotemäärä?

Mieti millaisen tuotemäärän aiot kauppaan ladata, ja onko tuotevalikoiman laajentuminen lähiaikoina mahdollista. Varsinkin jos suunnittelet tee-se-itse valmiskauppaa, niin kaupassa myytävien tuotteiden määrä vaikuttaa hintaan ratkaisevasti.

Myytkö digitaalisia, fyysisiä vai palvelutuotteita?

Tämä on merkittävä kysymys, eli mitä verkkokaupassa myydään? Verkkokaupassa voi käytännössä myydä mitä vain, mutta verkkokauppa-alustan valintaan vaikuttaa suuresti minkä tyyppisiä tuotteita kaupassa myydään. Tällä on vaikutusta pääasiassa verkkokauppaohjelmiston toimitusjärjestelmän yhteensopivuuden kanssa, eli löytyy verkkokauppa-alustasta esimerkiksi mahdollisuus myydä sähköisiä tuotteita, jolloin maksun jälkeen pääsee lataamaan sähköisen tuotteen suoraan verkkokaupasta. Lisäksi palvelutuotteiden myynnissä täytyy poiskytkeä nettikaupan lähetysjärjestelmä.

Verkkokaupan maksutavat?

Yksi tärkeistä kysymyksistä on, kuinka verkkokaupan tilausten maksut hoidetaan. Nykyaikana on tärkeää saada joustavat ja helppokäyttöiset maksut verkko-ostoksille, jotta asiakkaat eivät turhaudu ja hylkää ostoskoriaan. Yleisinä vaihtoehtoina ovat PayPal, pankkisiirto, sekä kolmannen osapuolen verkkomaksujärjestelmät. Verkkomaksusopimus on usein välttämätön, joten tutustu palveluntarjoajien hinnastoon ja palveluihin, sekä pidä mielessä verkkokauppaohjelmistoa valitessa järjestelmien yhteensopivuus. Markkinoiden yleisimmille verkkokauppa-alustoille saa yleisesti ottaen kaikki kotimaiset verkkomaksujärjestelmät.

Verkkokaupan ylläpito?

Haluatko verkkokauppasi olevan ylläpidoltaan valmis ratkaisu, vai haluatko hoitaa ylläpidon itse? Jos tunnet kotisivujen ja verkkokauppojen ohjelmistoja edes vähän, eivätkä ne aiheuta hermostumista, niin itse ylläpidetty järjestelmä on todennäköisesti sopivampi ratkaisu verkkokaupallesi. Valmiskaupparatkaisuissa riesana on jatkuvat kuukausimaksut, ja itse ylläpidetystä verkkokaupasta maksetaan sen rakentamisesta, sekä sen jälkeen riittää parhaillaan pelkkä webhotelli ja verkko-osoite verkkokaupan ylläpitoon.

Verkkokaupan hinta?

Viimeisenä, mutta ei vähäisimäpänä, tärkeää on löytää verkkokaupparatkaisu, joka soveltuu budjettiisi. Jos suunnittelet valmisverkkokauppaa, niin katso vaihtoehtoja joissa on kiinteä kuukausimaksu ja vältä niitä joista maksat lisäksi prosentuaalisen komission myyntisi mukaan. Näin verkkokaupan kulut on helpompi hahmottaa eikä tule yllätyksiä. Jos tutkiskelet web-suunnittelijan tekemää räätälöityä verkkokauppa-alustaa, niin pääsääntöisesti kulut maksetaan kerran. Voit tietenkin etsiä verkkokaupan tekijän joka on tyytyväinen myös osamaksuun.

Löydä sopivin ratkaisu omiin tarpeisiisi

Löydettyäsi vastaukset näihin kysymyksiin olet paljon paremmissa asemissa alkaa etsimään paras verkkokauppa-alusta oman nettikaupan tarpeisiin. Asiaa on nyt helpompi lähestyä kun on hieman selkeämpi kuva oman verkkokauppasi tarpeista ja suunnitelmista. Lue lisäksi myös tämä artikkeli aiheesta verkkokaupan valinta, josta löytyy tarkempi kuvaus markkinoiden yleisimmistä verkkokauppa-alustoista.

Perustaisinko verkkokaupan?

Nykyään kenen tahansa on helppo myydä netissä melkein mitä tahansa. Jopa pientuottajalla on oivat mahdollisuudet perustaa verkkokauppa ja myydä itse tuotteensa suoraan asikakkaalle ilman välikäsiä internetin välityksellä. Verkkokaupan perustaminen ei kuitenkaan käy ihan käden käänteessä, eikä sitä ihan ilmaiseksikaan saa. Perehdymme siis hieman verkkokaupan perustamisen perusasioihin, kuten hintaan ja verkkokaupan hankkimiseen yleisesti. Verkkokauppa on kuitenkin investointi, jonka avulla parannetaan yrityksen myyntikanavia, ja alennetaan myynnin aiheuttamia kuluja.

Verkkokaupassa voi myydä perinteisten fyysisten tuotteiden lisäksi myös sähköisiä tuotteita (esimerkiksi e-kirjat tai omaa musiikkia) tai palvelutuotteita (vaikkapa leipomon lahjakortteja tai kanta-asiakaskortteja), joten verkkokauppaa voi hyödyntää monenlaisten asioiden myynnissä. Oman yritystoiminnan kohdalla on hyvä selvittää olisiko markkinoilla kysyntää verkkomyyntikonseptille. Tapoja on useita, mutta kannattaa muistaa että markkinat määräävät mitä kannattaa myydä ja missä.

Verkkokaupan perustaminen tuo säästöjä ja parantaa myyntiä
Verkkokauppa on hinnaltaan edullinen myyntimuoto

Verkkokaupparatkaisuja on monenlaisia, mutta kuinka löytää se sopivin ratkaisu omaan käyttötarkoitukseen. Huolellisesti ja räätälöidysti toteutettu nettikauppa on aina sopivin ratkaisu, mutta ei välttämättä edullisin. Ensin täytyy siis hieman harkita mitkä ovat oman verkkokaupan tuomat mahdollisuudet ja hyödyt verrattuna kuluihin. Ammattimainen ja laadukas verkkokauppa tuo myös yritykselle parempaa yritysilmettä ja herättää asiakkaissa luottamusta, josta on lähes poikkeuksetta hyötyä pitkällä aikavälillä. Pelkkä verkkokauppa ei aina välttämättä riitä löytämään asiakkaita, vaan tärkeässä osassa on myös nettikaupan markkinointi.

Verkkokaupan budjetointi alkaa selvittämällä millaisia myyntietuja nettikaupalla voidaan saavuttaa. Tähän vaikuttaa myytävien tuotteiden lisäksi markkinatilanne, josta on hyvä tehdä kattavampi selvitys ennen verkkokaupan toteuttamista. Verkkokaupan perustaminen hinta on aina suhteellinen asia, ja riippuu pitkälti sen tuomista hyödyistä yrityksen toimintaan. Laadukas verkkokauppa voidaan kuitenkin rakentaa melko kustannustehokkaasti, joten useimmissa tapauksissa se on kartoittamisen arvoinen asia. Sopivan tekijän löytämällä huolellisesti toteutetun verkkokaupan perusominaisuuksilla voi näin päivinä saada noin tuhannesta eurosta ylös päin, tai vastaavasti sopimustyyppisen nettikaupan voi saada muutaman kymmenen euron kuukausimaksulla.

Nettikaupan suunnittelussa on kannattaa edetä askel askeleelta, jotta turhilta huolimattomuuksilta vältytään. Näin säästyy sekä hermoja että muita arvokkaita resursseja esimerkiksi verkkokaupan markkinointiin. Usein kuvitellaan että verkkokauppa itsessään riittää, mutta täytyy muistaa että asiakkaiden on löydettävä kauppa sekä innostuttava ostoksille.