Month: April 2017

Pienen yrityksen kotisivumarkkinointi

Markkinoinnin maailma on avautunut viime vuosina internetin käytön laajentuessa ja nettisivujen tullessa edullisemmaksi ja toimivammaksi tavaksi toteuttaa markkinointia. Nyt pieni yritys voi paikallislehtimainonnan sijaan keskittää voimansa kotisivuihin, jotka palvelevat laajemmin tarjoten enemmän potentiaalia asiakkaiden tavoittamiseen sekä yrityksen esittelemiseen. Puhelinluettelomainoksiin ja lehtimainoksiin verraten nettimainonnassa vain taivas on rajana!

Pienikin yritys voi mainostaa netissä kustannustehokkasti – kotisivujen ollessa ensimmäinen askel

Nykyään kotisivut on mahdollista jopa tehdä itse, ainakin osalle yrittäjistä tämä on mahdollinen tapa aloittaa markkinoiden valloitus netin kautta. Usein kuitenkin onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan osaavaa apua, varsinkin jos kotisivuilla tavoitellaan jotain suurempaa, sekä yrityksen suunnitelmat tähtäävät kasvuun ja ammattimaiseen yritystoimintaan nauttien laadukkaasta yrityskuvasta. Tärkeintä ennen kotisivujen toteutusta on miettiä nettisivuille tavoitteet, joiden mukaan suunnitelmaa lähdetään viemään eteen päin. Näin päästään tekijän kanssa selkeään yhteisymmärrykseen projektin läpiviemisestä, sekä turhalta edestakaiselta työltä vältytään.

Jos yrityksellä on alusta asti tavoitteina luoda ammattimainen ja luotettava kuva asiakkaiden silmissä, kotisivujen toteutus on hyvä ottaa tosissaan. Usein onkin parempi keskittyä omaan osaamiseen, ja hankkia ammattiapua nettisivujen suunnitteluun ja tekoon. Helpot kotisivut pienelle yritykselle tekee yrittäjän elämästä helpompaa, eikä ajatuksia tarvitse tuhlata sellaiseen, joka ei ole tarpeen. Samoin kotisivujen ylläpito on mahdollista jättää kotisivujen tekijän käsiin, varsinkin jos itseltä ei löydy vaadittavaa osaamista ja kiinnostusta kotisivuista huolehtimiseen. Nykyään mainittava osa kotisivuista toteutetaan WordPressillä, joka tuo omat etunsa. Kotisivut on suositeltava pitää ajan tasalla, antaen yrityksestä aktiivisen ja asiansa hoitavan kuvan.

Pienen yrityksen kotisivubudjetti on usein ymmärrettävästi alhaisempi, mutta nykyään kotisivutoteutukset ei enää maksa maltaita. Toimivia ja laadukkaita kotisivupalveluja on tarjolla runsain mitoin, ja tehokas markkinoiden kartoitus tuo usein tulosta. Pienen yrityksen kannattaakin kohdistaa katseet pienempiin toimijoihin, ja tutustumalla tekijään sekä työnäytteisiin käy ilmi mitä on kyseiseltä tekijältä luvassa. Kotisivuihin on hyvä varata budjettia muutamasta satasesta eteen päin, riippuen toteutuksen laajuudesta. Hinta voi hypähtää helpostikin nelinumeroisiin lukuihin, sillä suunnitelmallinen ja huolellinen työ maksaa. Pidä kuitenkin huoli että saat tarvitsemasi kotisivut tuomaan toivottuja tuloksia, jotta ne maksavat itsensä takaisin.

Kotisivutoteutukseen liittyy vahvasti kotisivujen sisältö, joka onkin pääasia ja runko nettisivuille. Ei ole yhdentekevää mitä kotisivuille kirjoitetaan, vaan asiakkaiden vakuuttamiseen on näytettävä ammattimaiselta myös sisällöllisesti. Useimmin paras tapa onkin jättää myös sisällön toteutus ammattilaisten käsiin, jotta saadaan edustava ja asiapitoinen paketti aikaiseksi myymään pienen yrityksen palveluja ja tuotteita ammattimaisesti.

Millaiset verkkosivut yrityksen tarpeisiin

Kotisivut ovat nykyään usein yrityksen ensisijainen kosketuspinta asiakkaisiin – tieto haetaan netistä ja palveluiden etsiminen ja vertailu on helpompaa kuin koskaan. Kuinka yrityksen kannattaa nykyään lähestyä kotisivuasiaa, ja mitä tulee ottaa huomioon yrityksen kotisivuja suunniteltaessa? Onko nettisivut pakko olla, ja tuoko ne automaattisesti uusia asiakkaita? Mitä nettisivuista kannattaa maksaa?

Kotisivut ovat yrityksen osa yrityksen imagoa, ja luovat mielikuvan yrityksestä asiakkaiden mielissä. Näin ollen jokaisen yrityksen tulisi panostaa toimiviin ja ammatimaisen kuvan antaviin kotisivuihin parhaan edustavuuden varmistamiseksi. Usein ajatellaan että kotisivut ovat kalliita, mutta kun muistetaan että ne vaikuttavat merkittävästi asiakkaan palvelukokemukseen ja ostopäätökseen, sijoitus voi olla hyvinkin kannattava. Nettisivujen tulisi siis ensisijaisesti olla sijoitus eikä kulu. Kuinka tähän sitten päästään, niin että nettisivut tuo tuloksia?

Yrityskotisivut löytyy helposti netistä
Yritys löytyy nykyään netistä – kotisivujen kautta.

Yrityksen kotisivujen suunnittelu alkaa tarvekartoituksella, sekä ymmärtämällä selkeästi mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa, eli niille määritellään konkreettiset tavoitteet. Olipa se sitten asiakkaan yhteydenotto tai mitä muuta tahansa. Näin on helpompi toteuttaa sivusto tuomaan tuloksia, kun päämäärät on selkeästi ymmärretty ja selkeästi sekä yrityksen että nettisivujen tekijän tietoisuudessa. Lisäksi voidaan paremmin määritellä millaisella kotisivutoteutuksella lähteä liikkeelle, ja päästään myös paremmin käsiksi toteutuksen budjettiin. Luonnollisesti kovemmat tavoitteet tarkoittaa suurempaa hintalappua. Nettisivut yritykselle vaihteleekin hinnaltaan satasista tuhansiin euroihin, joten ei ihme että aihe herättää tunteita. On kuitenkin hyvä kartoittaa millaista etua yritystoiminnalle saavutetaan onnistuneella nettisivuprojektilla, sillä kotisivut ovat nykyään yksi ensisijaisista markkinointitavoista, ollen samalla peruspilari yrityksen imagolle. Halvimpaan nettisivutoteutukseen sortuminen tapahtuu helposti, mutta kannattaa pitää pää kylmänä ja miettiä tarkkaan mitä nettisivuiltaan haluaa.

Kotisivujen ylläpito on lisäksi yksi näkökohta, joka tulisi ottaa huomioon. Yrityksen nettisivut saattaa helposti jäädä hoitamatta, sivuja ei pidetä ajan tasalla, eikä niillä julkaista ajankohtaisia tietoja tai muutoksia yrityksessä, ja näin ollen ne menettävät tehoaan. Hyvin ylläpidetyt ja päivitetyt kotisivut antavat asiallisen kuvan yrityksestä, sekä viestii aktiivisesta toiminnasta, joten asiakkaiden luottamuksen herättämiseen kotisivujen tuoreena pitäminen on ensiarvoisen tärkeää! Kannattaa siis järjestää helppokäyttöiset kotisivut yritykselle ylläpidolla, jotka toimii ja palvelee asiakasta. Hyvin hoidettuna nettisivut säilyttävät arvonsa, sekä aktiivisesti tiedottamalla kotisivuilla ajankohtaisista asioista antaa luotettavan kuvan. Jos yrityksestä ei löydy asiansa osaavaa henkilöä huolehtimaan kotisivuilta, on varteenotettavaa hankkia ulkopuolista apua, ettei koko sijoitus mene ihan harakoille.

Kotisivujen hyöty on kyseenalainen, jos ne on hutiloiden tehty tai niitä ei löydä kukaan. Nettisivuille on siis ensisijaisen tärkeää saada toivottua liikennettä, jotta tulokset olisivat edes mahdollisia. Lisäksi niiden on oltava asiakkaan näkökulmasta palvelevat sekä hyödylliset. Pistämällä perusasiat kuntoon saadaan kasaan kotisivut, jotka palvelevat sekä asiakasta että yritystä tehostaen liiketoimintaa ja tuoden asiakkaille hyvän kokemuksen.

Kotisivujen tärkeys yrityksen markkinoinnissa

Yrityksen markkinointi on mullistunut viime aikoina hurjasti, eikä nykyään enää pärjää puhelinluettelon keltaisten sivujen mainoksella. Digitaalinen markkinointi on tullut internetin käytön yleistyessä hyvin yleiseksi markkinoinnin muodoksi. Tämän etuina ovatkin hyvä tavoitettavuus ja tarkka kohdennettavuus juuri oikeisiin asiakkaisiin. Kuinka sitten aloittaa yrityksen markkinointi? Useimmiten lähes jokaisen yrityksen kannattaa harkita kotisivujen perustamista, mutta panostaen laatuun parantaen näin yrityksen imagoa verkossa – siellä missä asiakkaatkin ovat.

Laadukkaat kotisivut edustavat yritystä
Laadukkailla kotisivuilla tehdään vaikutus asiakkaisiin, sekä pidetään yrityksen julkisivu kunnossa

Nykyään pienelläkin yrityksellä on hyvät ja kustannustehokkaat mahdollisuudet toimivaan markkinointiin, verkossa tietenkin. Yrityksen ensimmäinen askel markkinoinnissa on yleisesti ottaen yrityksen kotisivut, jotka ovat ensisijainen kohtaamispaikka asikkaan ja yrityksen välillä. Kotisivuilla eli verkkosivuilla on muutama eri rooli, riippuen hieman kokoonpanosta ja yrityksen toiminnasta. Verkkosivuilla luodaan yrityksen julkisivu nettiin, eli toisin sanoen sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja mahdollistavat yrityksen esittelyn vierailijoille. Lisäksi kotisivuilla voidaan hoitaa yrityksen asiakaspalvelua tarjoten hyödyllistä tietoa asiakkaalle yrityksen ammattiosaamisen alalta. Lisäksi nettisivut toimivat yhteydenottokanavana asiakkaalle.

Laadukkaat kotisivut yritykselle ovat ensisijaisen tärkeät kun puhutaan netti-imagosta. Halvan näköiset ja epämääräisesti toimivat verkkosivut antavat yrityksestä epäilemättä kuvan, joka ei välttämättä ole juuri sitä miltä yritys haluaa näyttää ulospäin. Mutta ensivaikutelman tekemiseen on vain yksi mahdollisuus, ja nykyään se tapahtuu usein verkossa. Julkisivu on siis syytä pitää kunnossa laadukkailla ja ammattimaisilla kotisivuilla, jotka on pidetty ajan tasalla. On myös tärkeää että yrityksen kotisivut ovat responsiiviset, toimien myös mobiililaitteilla – joilla surffaillaan nykyään jo enemmän kuin tietokoneilla. Yleensä kotisivut tulevat tiensä päähän muutamassa vuodessa, joten sijoituksena hyvä peruskaava on laskea kotisivuille kolmen vuoden elinikä.

Ennen digitaalisen markkinoinnin aloittamista on hyvä tehdä hieman taustatyötä, ja selvittää ketkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat. Kun ymmärretään heidän käyttäytymistään, on helpompi tavoittaa heidät, sekä kohdentaa yrityksen viesti kohdeasiakkaille sopivaan muotoon. Kotisivujen lisäksi hyviä markkinointikanavia voi myös olla sosiaalinen media, riippuen suuresti asiakaskunnasta. Mutta lähes poikkeuksetta yritys tarvitsee kotisivut, sellaiset jotka palvelevat sekä yritystä että asiakasta, ollen edustavat ja laatua huokuvat.

Yleisesti ottaen kuvitellaan että verkkomarkkinointi on lähes ilmaista, mutta näin asia ei ole. Huolellisesti ja oikein toteutettuna hintalappuun aina hieman kertyy numeroita, mutta kustannustehokasta netissä markkinointi silti on. Kotisivuja etsiessä ei kannata bongailla niitä halvimpia, vaan ensin on ymmärrettävä miettiä mitä niillä verkkosivuilla halutaan saavuttaa, sekä mitä niiden halutaan viestivän yrityksestä. Usein arvokkaampi kotisivutoteutus on parempi, mutta sen mukaan laskettuna että se on hyvä sijoitus yritykselle ja parantaa menestymisen mahdollisuuksia.